Цифрова бібліотека "Буковінензія=Bucovinensia"
Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету

 _________________________________________________________________

До офіційного веб-сайту бібліотеки 

_________________________________________________________________

 

Історія бібліотеки

Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі НБ ЧНУ) – одна з найстаріших бібліотек України. Ця книгозбірня пройшла від Крайової бібліотеки Буковини до наукової університетської бібліотеки особливий історичний шлях, який наклав свій відбиток на специфіку та оригінальність її фондів.

Із середини ХІХ ст. герцогство Буковина було окремим коронним краєм. На той час чимало урядовців, освічених та інтелігентних осіб щиро прагнули змін, щоби зменшити гостроту соціально-політичних і економічних проблем. Одним із традиційних шляхів, який уможливлював розв’язання подібних питань, були освіта і виховання, де бібліотеці відводилося цілком належне місце. Крайовий президент Буковини Адальберт фон Генніґер (1849 – березень 1853 р.) приділяв освіті значну увагу й надав допомогу для заснування громадської бібліотеки. За підтримки громадськості в 1851 р. було створено “Товариство Крайової бібліотеки”. Передбачалося, що бібліотека стане осередком культури для широких верств населення, відкритим для всіх і кожного, безоплатним і доступним. Відкриття бібліотеки відбулося 29 вересня 1852 р. і станом на початок 1853 р. фонд бібліотеки нараховував 543 примірники книг і 20 підшивок періодичних видань.

У зв’язку з відкриттям у Чернівцях університету 4 жовтня 1875 р. Крайова публічна бібліотека Буковини перейшла в його власність і набула статусу університетської. За інвентарним обліком фонд при передачі налічував понад 15,5 тис. примірників. Уряд виділив кошти на придбання необхідної літератури для навчання студентів. За них було закуплено кілька приватних бібліотек у Мюнхені, Лінці, Празі, Відні та інших містах. Наприкінці 1875 р. університетська книгозбірня налічувала у своїх фондах уже понад 31 тис. томів.

Значним джерелом поповнення бібліотеки стала передача особистих колекцій від науковців та відомих громадських діячів краю. Так у 1875–1882 рр. відомий громадський діяч Буковини Михай Зотта передав у бібліотеку добірку книг із правознавства в кількості 200 томів. Залишив власний слід в історії бібліотеки й перший ректор Чернівецького університету Костянтин Томащук. Завдяки подарункові його вдови свого часу утворено відокремлений відділ фонду під номером 91 “Бібліотека Томащука”, який налічував 2249 томів, 81 підшивку й 51 таблицю.

На початку ХХ ст. з’явилося ще одне джерело поповнення фондів бібліотеки – університетська друкарня. Значна кількість наукових та науково-методичних праць викладачів чернівецьких реальних шкіл, гімназій та університету посідала гідне місце на полицях книгозбірні.

У роки Першої світової війни під час перебування на території Буковини російських військ книгозбірню було опечатано. У січні-березні 1917 р. окупаційна влада двічі погрожувала вивезти книжковий фонд до Росії. Завдяки зусиллям працівників бібліотеки, жодна із книг не покинула стін закладу. Згодом віденські урядовці планували перевезти фонди з Чернівців до Зальцбурга, Відня, Оломоуца чи Праги. У жовтні 1918 р. президія крайового правління Буковини та академічний сенат університету ухвалили рішення про евакуацію бібліотеки. Книги вирішили транспортувати початково до Відня., а деякі професори запропонували передусім відібрати й перевезти до Лейпцизького університету історичні фонди, вважаючи їх найціннішою частиною книгозбірні. Але швидкий розпад Габсбурзької монархії перешкодив реалізації цього плану.

Приєднання Буковини до складу Румунії в 1918 р. зумовило зміни в багатьох галузях суспільного життя краю. 12 вересня 1919 р. ухвалено декрето-закон про румунiзацiю Чернiвецького унiверситету. Свої особливості мали заходи того часу щодо поповнення фондів. Так, за законом № 5089 від 27 листопада 1922 р. бібліотека отримувала безкоштовно по два примірники друкованої продукції всіх видавництв Румунії. Крім того, до неї надходило багато цінної літератури з-за кордону, зокрема з Франції, Італії, Німеччини, СРСР та ін. Надсилали й видання Ліги Націй. Починаючи з 1925 р. бібліотека університету одержувала від держави понад 500 тис. лей на придбання книг. За своїм багатством фонди університетської книгозбірні посідали друге місце в Румунії, поступаючись лише бібліотеці Академії Румунії. Станом на 30 вересня 1937 р. університетська бібліотека налічувала 450 632 томи, з яких лише 166 417 (37 %) були румунською мовою.

Після встановлення Радянської влади на Буковині постановою Раднаркому УРСР від 13 серпня 1940 р. румунський навчальний заклад перейменовано на Чернівецький державний університет з українською мовою навчання. Радянський уряд виділяв великі кошти на придбання літератури. Станом на 15 листопада 1940 р. бібліотека одержала понад 13 тис. примірників літератури. Її діяльність була перервана німецькою окупацією. З 1941–1944 рр. обов’язки директора виконував Теодор Балан. В 1944 р. з приходом радянської влади він і частина персоналу бібліотеки разом із частиною фонду виїхали до м. Сібіу (Румунія). У Сібіу Т. Балан склав списки на вивезену літературу, на котрих поставив підпис і печатку. За списками нараховувалося понад 14 тис. томів (книги, періодичні видання, манускрипти, інкунабули, постінкунабули, плакати, календарі тощо). Нині ці книги вивезені з НБ ЧНУ зберігаються під назвою “Приватний фонд Теодора Балана” (пакет 11/39) у філіалі національного архіву Румунії в м. Сучава.

З 1945 р. вагомими джерелами поповнення фондів став книгообмін із бібліотеками Радянського Союзу й зарубіжних країн, подарункові надходження від великих бібліотек країни, а також безоплатний обов’язковий примірник.  

догори

_________________________________________________________________

 

Про фонд

У 1986 р. в бібліотеці створено відділ рідкісних книг та рукописів. Фонд відділу нараховує понад 70 тис. документів, більш ніж на 15 мовах світу. Це – рукописи, інкунабули, палеотипи, стародруки, видання Ельзевірів, Етьєнів, Плантена, видання Паризької Королівської друкарні, сучасні видання тощо. Гордістю відділу є 18 українських стародруків. У відділі зберігаються колекція Габсбургів, особисті бібліотеки першого ректора Чернівецького університету К. Томащука, професора Є. Козака, бібліотека та архів видатного українського філолога В. Сімовича та ін.

У 2002 р. “Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань” та фонд «Буковінензія” Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича визнано науковим об’єктом, що становить національне надбання (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 472-р від 19.09.2002 р.). 14 січня 2009 року Міністерством освіти і науки України видано свідоцтво № 17, серія МН про внесення “Фонду рукописів, стародруків, рідкісних видань” та фонду “Буковінензія” НБ ЧНУ до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Фонд відділу структурований за окремими колекціями, створеними за хронологічною, видавничою, шрифтовою чи форматною ознаками, критеріями рідкісності та цінності, видом друку та розставлений за систематичним принципом.

Унікальність і багатогранність фондів НБ ЧНУ відображена через історію її розвитку та етапи становлення. Відповідно це зумовило прагнення до створення цифрової колекції «Буковінензія=Bukovinenzia», що сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини України і слугує забезпеченню освітніх, науково-дослідних, культурних та інших потреб користувачів і буде слугувати інтеграції надбань українського народу у світовий культурний простір.

догори

_________________________________________________________________

Про проект "Цифрова бібліотека "Буковінензія=Bucovinensia".

Цифрова бібліотека "Буковінензія=Bucovinensia" – колекція оцифрованих рідкісних та цінних документів та інших об’єктів з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Мета проекту:

  • надання необмеженого безкоштовного доступ у мережі Інтернет до кращих зразків вітчизняного та світового книговидання, надбань української науки, культури і мистецтва, джерел, що репрезентують історію Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на всіх етапах його існування;
  • створення електронних копії цінних в науковому та історичному значенні видань з фондів бібліотеки з метою збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів;  
  • підвищення ефективної діяльності НБ ЧНУ шляхом формування якісно нового цифрового інформаційного продукту;
  • поширення інформації про Україну, Буковину та Чернівецький університет серед міжнародної спільноти;   
  • створити можливість працювати одночасно з одним і тим же цифровим об'єктом багатьом користувачам 24/7.  

Умови використання.
Права на копіювання та відтворення цифрових об’єктів регулюються Законом України "Про авторські та суміжні права" та внутрішніми нормативними документами бібліотеки.
Використання та цитування будь-яких об’єктів, розміщених на сайті Цифрової колекції, дозволяється за умови зазначення джерела та надання прямого посилання на документ.  

Заборонено:

  • внесення будь-яких змін у файл, створення та розповсюдження перероблених копій, в тому числі копій, які містять будь-яку частину видання;
  • розповсюдження файлів “Цифрова бібліотека "Буковінензія=Bucovinensia”в мережі Інтернет на веб-сайтах, які пропонують платні послуги, на сайтах комерційних організацій, а також на сайтах, які містять рекламу.

Технічна інформація.
“Цифрова бібліотека "Буковінензія=Bucovinensia” побудована з використанням системи керування електронним колекціями “The Information System "Digitized Content Visualizator" (IS DC-Visu)”.
Колекції створено за тематикою та видами представлення цифрових об’єктів.  
Для ознайомлення з фондом НБ ЧНУ, зверніться до електронного каталогу.  

Для отримання детальної інформації зверніться за контактами.

Контакти:

Відділ рідкісних книг та рукописів

58002, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23
тел.: 0 (372) 58-47-65
Електронна пошта:
vrk@chnu.edu.ua

догори