Привітання життя : книжка поезій

Опубліковано: 2022-06-10, Оновлено: 2022-06-14
Автор або виробник Антонич, Богдан-Ігор Васильович
Назва Привітання життя : книжка поезій
Походження 1931, Львів
Музей, фонд Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На титульному листі печатка "Бібліотека д-р В. Сімовича" та автограф чорнилом. На 64 с. печатка "Бібліотека д-р В. Сімовича"
Стан збереження та дефекти оригіналу задовліьний
Склад / Комплект Частин / аркушів / складових: 64
Мова тексту ukr
Анотація Особливого значення Антонич надавав їх компонуванню у цикли та збірки, тематично та композиційно завершені. Першу книгу «Привітання життя» (1931) вважають школою набуття версифікаційної майстерності. Попри стилістичну, формальну й тематичну різноплановість, у ній відображено засадничі світоглядні та філософські позиції Антонича (віталізм, рівновага між перемогами й поразками, життям і смертю), розвинені й поглиблені в наступних книгах.
Систематичні індекси Десяткова класифікація (Таблиці Троповського) , Укр , Українська художня література
Пошукові терміни Українська художня література
Тип контента Текст
Обсяг ресурсу 68 files : 45.11 Mb
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 0.96 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкту http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/visu/117
URL сторінки з описом http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/117
Дата онлайнової публікації 2022-06-10
На предмет Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На депозитарій Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На ресурс Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На метадані Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
interface
content