Крашанка русинам и полякам на Великдень 1882 року

Опубліковано: 2024-05-27, Оновлено: 2024-05-27
Автор або виробник Куліш, Пантелеймон
Назва Крашанка русинам и полякам на Великдень 1882 року
Походження 1882, Львів: Друкарня Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарского
Музей, фонд Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті титульного аркушу - печатка бібліотеки уніерситету м. Чернівці Австрійського періоду, на с. 40 - печатка бібліотеки уніерситету м. Чернівці Австрійського періоду.
Стан збереження та дефекти оригіналу задовільний
Склад / Комплект Частин / аркушів / складових: 0
Мова тексту Українська
Анотація Це академічне видання маловідомого публіцистичного твору Пантелеймона Куліша «Крашанка полякам і русинам на Великдень 1882 року». Бажаючи налагодити співпрацю між галицькими поляками та русинами (українцями), видатний український письменник вирішив публічно розправитися з багатьма міфами, глибоко вкоріненими в історичній пам’яті обох народів. У «Крашанці» він представив свій погляд на причини цих історичних суперечок, які зародилися часом ще у пізньому середньовіччі та інтерпретація яких у XIX столітті сильно розділяла поляків і русинів. Зокрема, письменник різко розкритикував діяльність козацтва та єзуїтів, а також засуджував дослідників і публіцистів, які поширювали міфологізовану історію та трактували минуле без належної джерельної критики. Публікації передує вступ, у якому пояснено обставини написання «Крашанки», і стаття, що розкриває витки інтелектуального та політичного життя Пантелеймона Куліша, а також вплив на нього поляків і польської культури.
Систематичні індекси Десяткова класифікація (Таблиці Троповського) , 9(с28)16 , Історія Західної України
Пошукові терміни Історія України. Поляки в Україні
Тип контента Текст
Обсяг ресурсу 48 files : 117.7 Mb
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 1.72 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкту http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/visu/163
URL сторінки з описом http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/163
Дата онлайнової публікації 2024-05-27
На предмет Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На депозитарій Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На ресурс Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На метадані Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
interface
content
Належність до цифрових колекцій Україніка