Мати

Опубліковано: 2022-02-11, Оновлено: 2022-05-24
Автор або виробник Головко, Андрій Васильович
Назва Мати
Походження [1940], Львів
Музей, фонд Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На титульному листі, техсторінці, с. 17 печатка "Бібліотека д-р В.Сімовича".  На титульному листі та с. 17 печатка бібліотеки університету.  На титульному листі факсиміле: Др Василь Сімович. 
Стан збереження та дефекти оригіналу задовільний
Склад / Комплект Частин / аркушів / складових: 327
Мова тексту ukr
Анотація В романі змальовано революційні події 1905 року, що відбуваються в степовому селі Вітрова Балка. Акцентується на зв'язку повсталих селян з революційним робітничим містом.
Систематичні індекси Десяткова класифікація (Таблиці Троповського) , Укр , Українська художня література
Тип контента Текст
Обсяг ресурсу 335 files : 170.92 Mb
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 0.34 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкту http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/visu/64
URL сторінки з описом http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/64
Дата онлайнової публікації 2022-02-11
На предмет Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На депозитарій Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На ресурс Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На метадані Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
interface
content