Золота скрипка

Опубліковано: 2022-02-11, Оновлено: 2022-05-24
Автор або виробник Бірчак, Володимир Іванович
Назва Золота скрипка
Походження 1937, Львів
Музей, фонд Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На титульному листі, с. 17 та 157 с. печатка "Бібліотека д-р В.Сімовича".  На титульному листі та с. 17 печатка бібліотеки університету.  На титульному листі факсиміле: Др Василь Сімович. 
Стан збереження та дефекти оригіналу задовільний
Склад / Комплект Частин / аркушів / складових: 159
Мова тексту ukr
Анотація Збірка оповідань Володимира Бірчака "Золота скрипка": поліфонія характерів і форм
Систематичні індекси Десяткова класифікація (Таблиці Троповського) , Укр , Українська художня література
Пошукові терміни Українська художня література
Тип контента Текст
Обсяг ресурсу 164 files : 99.8 Mb
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 0.74 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкту http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/visu/66
URL сторінки з описом http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/66
Дата онлайнової публікації 2022-02-11
На предмет Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На депозитарій Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На ресурс Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На метадані Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
інтерфейс
контент