Характеристика лїтературної дїяльності Івана Франка. Ювилейний виклад

Опубліковано: 2022-02-18, Оновлено: 2024-01-09
Автор або виробник Смаль-Стоцький, Степан
Назва Характеристика лїтературної дїяльності Івана Франка. Ювилейний виклад
Походження 1913, Львів
Музей, фонд Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо  На титульному листі штамп бібліотеки на с. 17 та с. 20 Факсиміле: Др Василь Сімович та печатка "Бібліотека д-р В.Сімовича" 
Стан збереження та дефекти оригіналу задовільний
Склад / Комплект Частин / аркушів / складових: 20
Мова тексту ukr
Анотація Праця намагається детально розповісти про життя галичан у другій половині ХІХ ст. та праці відомого діяча
Систематичні індекси Десяткова класифікація (Таблиці Троповського) , 8(с)Укр , Літературознавство
Тип контента Текст
Обсяг ресурсу 37 files : 23.53 Mb
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 0.53 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкту http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/visu/72
URL сторінки з описом http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/72
Дата онлайнової публікації 2022-02-18
На предмет Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На депозитарій Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На ресурс Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На метадані Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
інтерфейс
контент