Материяли до українсько-руської етнольоґії

Опубліковано: 2024-03-20, Оновлено: 2024-03-21
Автор або виробник Наукове товариство ім. Шевченка , Шухевич, Володимир Осипович
Назва Материяли до українсько-руської етнольоґії
Частина / Номер 1899: Т. І - ІІ
Походження 1899, Львів
Музей, фонд Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Опис оригіналу Відсутня оригінальна обкладинка (1, 2, 3, 4 сторінки). В наявності обкладинка з цупкого паперу синього кольору від користувача. Назва, том, місце та рік видання написані від руки чорними чорнилами. 
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На титульному аркуші екслібріс, печатки: LICEUL STATULUI No. IV DIN CERNĂUŢI. Biblioteca profesorilor ;
         Bibliothek des k.Staatsuntergymnasiums in Czernowitz
Стан збереження та дефекти оригіналу задовільний
Склад / Комплект Частин / аркушів / складових: 0
Мова тексту Українська
Анотація Це серійне видання виходило у період з 1899–1929 у Львові, видавець – Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка, від 1909 – під назвою «Матеріали до української етнології», 1929 – «Матеріали до етнології і антропології». Мета видання – вивчення і дослідження давнього і теперішнього побуту, звичаїв, вірувань, знань і громадського укладу життя українського народу та зв’я­­зок з іншими народами. Видання вміщує дослідження з традицій та побуту культури українців: господарської діяльності, будівництва, промислів і ремесел, вбрання, їжі, сімейного і громадського побуту, народного календаря, системи традиційних знань, самолікування, світогляду, вірувань, звичаїв і обрядів, народного мистецтва, фольклору; низка праць з історії і теорії народознавства, етногенезу, ар­­хео­­логії і антропології. Також видання містить програми і питальники для збирання відомостей про певні галузі традицій та культури, рекомендації для збирачів, інформації про нові праці, відкриття, знахідки в етнології, фольклористиці, археології, антропології, про виставки, міжнародні з’їзди, конгреси вчених та інші відомості. Видання «Матеріялів…» – визначна віха в історії української етнографії і фольклористики, зокрема музики, його публікації мають неперехідну першоджерельну вартість.
Систематичні індекси Десяткова класифікація (Таблиці Троповського) , 061 Н34 , Наукові праці
Пошукові терміни Українська етнографія. Гуцули. Шухевич Володимир Осипович
Тип контента Текст
Обсяг ресурсу 472 files : 577.75 Mb
Додаткові формати image/jpeg (1 files : 1.18 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкту http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/visu/154
URL сторінки з описом http://bucovinensia.chnu.edu.ua/documents/154
Дата онлайнової публікації 2024-03-20
На предмет Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На депозитарій Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На ресурс Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
На метадані Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
інтерфейс
контент
Належність до цифрових колекцій Україніка